Poliklinika Sušac za dermatovenerologiju i oftalmologiju

Visiomed AG microDERM - Dermatoskop slijedeće generacije

microDERM je profesionalni sistem rane detekcije raka kože, koji na ekranu prikazuje skeniranu i standardiziranu sliku kožne lezije sa povećanjem 10-50 puta, koristeći optički sistem visoke kvalitete i rezolucije.

DANAOS integrirani ekspertni sistem analizira sliku madeža i tumorskih promjena kože, pružajući precizne podatke i izračunavajući vjerojatnosti bazirane na iskustvu najveće svjetske multi-centar studije za kumpjutersko rano detektiranje raka kože. Ugrađeni telemedicinski modul putem e-maila ili online pruža mogućnost razmjene podataka među liječnicima i laboratorijima.

Poliklinika Sušac za dermatovenerologiju i oftalmologiju - Visiomed microDERM